DATÇA  KARAİNCİRDEKİ  EVİNİZ

Karaincir Tatil Köyü

Site Yaşam Kuralları

Sayın site sakinleri,

Karaincir Datça Sitemize hoş geldiniz. Tatilinizin umduğunuz gibi sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesini diler,  bunun bir oranda da yerleşkemizdeki toplu yaşam ve çevresel kurallara herkesin uyması ile sağlanabileceğini belirtmek isteriz. Kuşkusuz yaşam tecrübelerimizle hepimizin bildiği ve dikkatle uygulandığına inandığımız bu kuralların önemli olanlarından bir kaçını hatırlayalım.

 Sitemizin  bulunduğu yer, Datça-Bozburun yarımadası Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde  olup Arkeolojik ve Doğal Sit  yasa ve yönetmeliklerine tabidir. Komşularınız,  yönetim ve hizmetli personel ve diğer insanlarla nazik, anlayışlı ve uygar ilişkiler kurmak, stresten uzakta kalmanıza yardımcı olacaktır.

ÖNCELİKLE SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİNİZ.

·         Sitemize birleşik yerleşim yerindeki sağlık evinde haftanın belirli günlerinde doktor, her gün hemşire  mevcuttur.

·         Sağlığınız için bol bol yürüyünüz, bisiklete bininiz ve mekanik spor aletlerinden de yararlanarak spor yapınız.

          Sitemizde sinek , sivrisinek ve diğer haşerelerle yıl boyu mücadelemiz devam etmektedir. Ev atıklarınızı ağzı kapalı torbalar içinde kapalı çöp bidonlarına atınız. Bidon dışına bıraktığınız çöpler, kediler vb. hayvanlar tarafından parçalanmakta neticede koku yayılması ve sinek çoğalmasına neden olmaktadır.Bahçenizde ve çevrenizde su birikintisi, çöp, bitki çürüğü vb. gibi haşarat barındıracak ortamlar yaratmayınız. varsa, yönetimle görüşerek ilaçlanmasını ve giderilmesini sağlayınız.

·         Üst düzey eğitimli kat malikleri olarak bahçenize bakan kişinin bitkilerle ilgili bilgi derecesini kontrol ediniz. Devamlı budama ve biçme ile çevremizin kaldıramayacağı ölçüde bitkisel atık yaratılmamasına yardımcı olunuz. Bahçe atıklarından çim ve benzeri atıklarınızı torbalara koyarak bırakınız.        

·         Yüreğimizdeki hayvan sevgisi insan sevgisini yok etmemeli ve çevreyi rahatsız etmemelidir. Evcil   hayvanlarınızı başıboş bırakmayınız. Bakmaktan bıktığınız ev hayvanlarınızı özellikle kedilerinizi yerleşke ortamına terk edip gitmeyiniz.

·         Yüzme alanlarında köpeklerinizi denize sokmayınız, onların aşılı olmalarına rağmen engellenemeyen bazı organizmalarının deniz suyuna karışmasına sebep olabileceklerini ve özellikle de küçük çocuklar için telafisi güç rahatsızlıklara sebep olacaklarını unutmayınız.

·         Her türlü kirlilikten sakınınız. Gürültü ve hava kirliliğini önlemekte yardımcı olunuz.

·         Evinizi, bahçenizi, plajları genel de yerleşkemizi temiz tutunuz. Sizlerin paralarıyla yapılan tesisleri hor kullanmayınız ve tahrip olmamasına özen gösteriniz.

·         Datça yarımadası su fakiri bir bölgedir.Sularımızı  daha özenli ve ekonomik kullanmak zorunluluğundayız. Bu nedenle bahçelerimizi her gün yerine iki gün arayla sulamaya ve bahçelerimize daha az su isteyen bitkilerimizi dikmeye çalışmalıyız. Kat maliklerimizin çim ekmemeğe mevcutları ise az su isteyen bitki ve yeşilliklerle değiştirmeye çalışmaları daha bir önem kazanmaktadır. Lütfen gündüz bahçe sulamayınız. Bitkileriniz için zararlıdır. En ideal bahçe sulama saatlari 18:00 den sonrasıdır.

          Devlet Su İşleri tarafından kuyularımızdan bir yıllık içme ve kullanma su miktarı saptanmış ve su  sayaçlarında bulunan kartlara yüklenmiştir.  Tatil Köylerinde su kullanma süresi hesaplaması 100 gün üzerinden yapılmakta ve hesaplanan günlük  su tüketim miktarı 100 ile çarpılarak yıllık tahsisat verilmektedir. Bu nedenle yerleşkemizde yoğunluğun çok olduğu haziran , temmuz  ve  ağustos aylarında suyun çok dikkatli ve ekonomik kullanılması gerekmektedir. Ayrıca suyun bir kısmının da yangın rezervi olarak tutulması gerekmektedir. Bize ayrılan su miktarını aşmamız halinde kartlı sayaçlar otomatik olarak suyu kapatmaktadır. Dolaysıyla o yıl içinde su teminimiz imkansız duruma gelmektedir.

·      İnsan sağlığı için tehlike oluşturabilen ağaçların ; kıbrıs akasyası ve benzeri istilacı bitkilerin; alt yapı tesislerimize zarar veren karabiber, okaliptüs, fıstık çamı, dikenli akasya türleri ile kauçuk, benjamin ve benzeri ağaçların ; ayrıca budaması bile özel izne tabi olan ve orman ağacı sayılan bitkilerin ; daha sonraki yıllarda komşularımızın görüşünü kapatabilecek ve hava sirkülasyonunu engelleyebilecek boylu ağaçların  dikilmemesine özen gösteriniz. Ayrıca palmiye ve feniks türü ağaçların bakımsız olduğu takdirde fare yuvası olmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

      Değerli kat maliklerimizin bu konuda mümkün olduğu kadar duyarlı olmalarını ve su kullanımında azami       tasarrufa önem vermelerini özellikle rica ederiz.

      Tüm uyarılarımıza karşın , sayıları giderek azalmakta olan bakımsız evler komşuları için potansiyel bir tehlike oluşturmaktadır. Bir çoğunun kapı ve penceresi kırık olduğundan bunlar bit , kene , pire , fare , karasinek , sivrisinek vb. hayvanların yaşam ve barınma alanları haline gelmiştir ne yazık ki ... Bunların çevreye yaydığı mikrop ve kirliliğin ne denli tehlikelere yol açabileceğini düşünmek bile istemiyoruz. Bu konumda bulunan ev sahiplerinden tek ricamız ,  bir an önce evlerine sahip çıkmalarıdır.


Güvenlik Kuralları


GÜVENLİK KURALLARINA UYUNUZ.

·      Kara ve deniz araçlarınızı süratli ve gürültülü kullanmayınız, yasak ve tahdit işaretlerine uyunuz.

·         İtfaiye ve hasta nakil aracının gerektiğinde gerekli noktaya süratle ulaşabilmesi için yolları açık tutunuz.

·         Mutfak tüplerinin kullanımında güvenliğe dikkat ediniz ve  sigaralarınızı sönmüş olsa dahi yerlere atmayınız.

          Sahildeki  şemsiyelere zincir ile sandalye ve şezlong bağlamamanızı önemle rica ederiz.

          Sizlere sağlıklı , huzurlu ve mutlu tatiller dileriz.