DATÇA  KARAİNCİRDEKİ  EVİNİZ

GÜNCEL HABERLER:

-

İnşaat molozlarının kaldırılması konusunda önemli duyuru:
•    Konutunda tamirat, tadilat yaptıracak konut sahipleri çalışacağı usta/firma isimleri ve iletişim bilgileri ile birlikte yapılacak işleri yönetime bildirmekle yükümlüdür.
•    Bina tadilatı sırasında çıkan molozlar ve atıkların derhal torbalara konulup ağızları kapatılarak en fazla aynı gün içinde atılmalarının sağlanması ev sahibinin sorumluluğundadır.
•    İnşaat için kumlar sokaklara dökülerek karıştırılmakta ve tozlar havaya uçuşurken sıvı karışımlar da akarak rögarları tıkamaktadır.
•    Tüm bu kirliliğe yol açan ustaların uyarılması ve kesilecek olan cezanın onlara rücu ettirileceği konusunda bilgilendirilmeleri ev sahibinin sorumluluğundadır.       
‘Tamir, tadilat sonunda yol ve kaldırım inşaat öncesi duruma getirilmemiş temizlenmemiş olması halinde kat malikine bu durumla ilgili uyarı yapılır, 7 gün içinde kat maliki tarafından bu sorun giderilmezse, sitemiz görevlileri tarafından yol ve kaldırım ile ilgili temizleme çalışması yapılır. Tüm masrafların (işçi masrafı, malzeme, araç ve saire) iki katıyla kat malikinden tahsil edilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca 31 Aralık 2020 tarihine kadar 300 ve üzeri konuta sahip tüm sitelerin "Sıfır Atık Sistemi"ne girerek belge alması zorunlu olduğundan; Karaincir Tatilköyü'nün sisteme girişi ilk aşamada plastik, kâğıt-karton, cam, evsel atık (mutfak çöpü), metal ve atık pil kutusunu kapsayacak şekilde 03 Aralık 2020'de danışman firma aracılığıyla sağlanmıştır. Belge 03 Aralık 2025 tarihine kadar geçerlidir. Sistemin düzgün işletilebilmesi için sürdürülebilirlik ve halkın katılımı esastır. Yönetmelik kapsamında, atıkların mevzuat hükümlerine uygun olarak kaynağında ayrı biriktirilmesi ve atık işleme tesislerine iletilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu sayede çevre temizliğine katkı verilecek, atıklar kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılacak ve tehlikeli atıkların toprak ve suya karışması önlenmiş olacaktır. Yönetmeliğin "Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin Oluşturulmasına Yönelik Uygulama Takvimi"ne göre 250.000 nüfus altı Büyükşehir Belediye ilçeleri, 31 Aralık 2021 tarihine kadar sisteme giriş yapacaktır. 300'ün üzerindeki konut sayısıyla yönetmelik gereği Datça Belediyesi'nden bir yıl önce giriş yapma zorunluluğu, sistemin tatil köyümüzde gereğince uygulanmasında güçlük yaratacaktır. Geri dönüşüm önemli ama asıl önemlisi daha az tüketmektir. Gerçekten ihtiyacımız olanlar tüketilmeli, mümkün olduğunca az atık üretilmelidir. Geri dönüşüm atıklarının birbiriyle ve mutfak çöpü ile karıştırılmaması, mümkün olduğunca ayrı toplanması, peçete, ıslak mendil, eldiven, maske gibi malzemelerin karıştırılmaması, aşırı kirli ve yağlı olmaması gerekmektedir. Kurallara uyulmaması halinde cezai yaptırımı da olan "Sıfır Atık Sistemi"nin düzgün işletilebilmesi hususunda tüm kat maliklerinin gereken özeni göstermesini, kurallara uyarak yönetimimize ve personele yardımcı olmasını, kiracıların ve konutu kullanacak diğer şahısların ev sahiplerince bilgilendirilmesini önemle rica ederiz. Sıfır Atık Yönetmeliği'ne bu linkten (EK-2, EK-3, EK-1 erişebilirsiniz.